Gebed is een integraal onderdeel van het leven van elke gelovige. En vandaag zullen we praten over hoe de vertegenwoordigers van de drie wereldreligies bidden.

Gebed in het orthodoxe christendom

Gebed in het christendom is de dialoog van een persoon metGod. De gelovige wendt zich door gebed tot God met verschillende verzoeken en bidt ook om vergeving voor de toegewijde zonden. In het christendom wordt aangenomen dat je niet alleen moet bidden wanneer iemand in moeilijkheden verkeert, maar ook elke dag is het wenselijk om tijd te vinden om met God te praten. Zoals St. Gregorius de theoloog zegt: "God vaker gedenken dan ademhalen."

In het algemeen zijn strikte regels, hoe te bidden tot God dat nietdaar. Kerkleiders adviseren gebeden aan leken alsof ze met God praten. Iedereen kan op zijn eigen manier bidden - zoals hij kan. Het belangrijkste is dat het gebed uit het hart komt. Schud niet en onthoud niets dat in je hart is. Probeer nederig te zijn in gebed en dan zal God je horen.

De externe manifestatie van gebed is de samengevouwen handen op het niveau van de borst.

Naast de dialoog zijn er veel gebeden,gericht aan God. Het belangrijkste is "Onze Vader". Elke gelovige zou het minstens één keer per dag moeten lezen. Na het gebed is het gebruikelijk om te zeggen: "In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. "

De asceten geloven dat hoe korter de behandeling, dehet is effectiever. Daarom, als het moeilijk voor je is om lange gebeden te leren, dan zal het genoeg zijn om tot God te zeggen: "Heer, heb genade" of "" God, wees mij genadig, een zondaar. " Herhaal deze woorden totdat ze je hart raken.

In de kerk is het gebruikelijk om voor de icoon te bidden, met het beeld van het aangezicht van de heilige, waarop je spreekt. Om het gebed effectiever te maken, is het mogelijk om een ​​waskaars aan te steken die in een kerkwinkel is gekocht.

Hoe te bidden in de islam

De schepping van alle levende wezens in de islam ishet voorrecht van Allah, daarom is het afbeelden van levende wezens een zonde, en nog minder aanbid hen. Om deze reden zijn alleen decoratieve ornamenten en patronen aanwezig in de moskee.

Moslims besteden veel aandacht aan gebedwaarde naast de interne inhoud. Volgens de voorschriften moet het gebed vijf keer per dag worden uitgevoerd. Namaz is een gebed waarin moslims rituele bewegingen in een bepaalde volgorde uitvoeren.

Externe acties spelen een grote rol en zouden dat ook moeten doenstrikt gehoorzaamd. Staan tijdens het gebed is bijvoorbeeld direct noodzakelijk en voetvoeten mogen niet in verschillende richtingen kijken. Handen moeten op een bepaalde manier worden bewaard, tijdens het kantelen moeten de knieën recht zijn, ze mogen niet gebogen zijn.

In de islam zijn er gebeden die kunnen zijnuitvoeren zonder voorbereiding en ritueel. Bijvoorbeeld gebed wanneer je de patiënt bezoekt, gebed na het eten, bij de ingang van het huis en de moskee, gebed wanneer je naar het toilet gaat, enz.

Het is heel belangrijk, als je bidt, volledigconcentreer je op wat je zegt. De aanbidder zou het gevoel moeten hebben dat Allah hem in de gaten houdt. Als er geen moskee in de buurt is, dan is bidden overal toegestaan, ongeacht de plaats van de positie van de gelovige.

Er wordt geloofd dat het nodig is om Namaz oprecht en van harte uit te voeren, dan zal Allah het accepteren.

Hoe boeddhisten bidden

Aanvankelijk, in de leer van het boeddhisme, gebed als zodanigwas niet, maar na verloop van tijd begonnen vertegenwoordigers van sommige richtingen van Mahayana en Vajrayana hun gebeden aan te bieden aan Bodhisattva's. Ze vragen de Bodhisattva's om van het lijden af ​​te komen, alle levende wezens te helpen en verlichting te bereiken.

Aanhangers van sommige Vajrayana-scholen gebruikenvoor gebed, een speciale gebedsmolen, waarbinnen een stuk papier met gebed is. Elke beurt van de molen is gelijkgesteld aan het lezen van het gebed.

En in het Amidisme, ook bekend als het boeddhisme puurlanden, mensen bieden hun gebeden aan Buddha Amide (de oorspronkelijke Boeddha). Ze geloven dat alleen hij kan helpen om in een schoon land te komen en van het lijden af ​​te komen.

Comments 0