Soms, in het leven, beginnen er proeven te gebeuren,wat niet altijd gemakkelijk genoemd kan worden. Velen geloven dat het deze gebeurtenissen zijn die je toestaan ​​om je leven anders te bekijken en er iets in te veranderen. Mensen hebben ook geloof nodig om de wereldse tegenslagen te overleven. Maar het gebeurt dat een persoon in eerste instantie nergens in geloofde, of, omgekeerd, geloof in mensen, leven en God. Natuurlijk, voor velen, wat is geloof in God, niet de manier om het hoogste goed en de hoogste macht te zien? Sommigen zijn hiertoe geneigd en voor dit soms voldoende besef van eenheid is die man niet alleen. Het kan de natuur zijn, en de communicatie met dierbaren, en een eenvoudige gelegenheid om dagelijks wakker te worden. Deze aspecten zullen al genoeg zijn om in God te geloven. Als je dit niet voelt, is het belangrijkste om jezelf niet de communicatie met anderen te ontzeggen. Eenheid en gemeenschap zullen je helpen jezelf te begrijpen.

Houding ten opzichte van geloof in God

Als je jezelf of iemand anders de vraag van het geloof afvraagt, kan hij een volledig met redenen omkleed antwoord geven - of hij nu in God gelooft of niet. En er zijn verschillende redenen om op een bepaalde manier met geloof om te gaan:

 • Dergelijke oordelen getuigen van het feit dat iedereen op de een of andere manier al over geloof heeft nagedacht en zijn eigen definitieve conclusies heeft getrokken.
 • Als je dan een vraag stelt over de structuur van het universummeestal krijg je een volledig neutraal antwoord: "Ik weet het niet." Dit is interessant, omdat de kwestie van geloof in God en de structuur van het universum even mondiaal zijn. Daarnaast is hun bevestiging of
 • weerlegging valt buiten het bereik van wetenschappelijke of fysieke kennis en kan alleen op het niveau van hypothesen worden geïnterpreteerd.
 • In hoe te geloven in God, en van watbestaat uit het universum, alles vertrouwt alleen op gissingen en intuïtie. Alleen het antwoord op de vraag van het geloof zal iedereen hebben en deze kwestie bespreken met een storm van emoties. En de tweede vraag zal absoluut neutraal blijven, en als je hoort over een nieuwe theorie van de structuur van het universum, beschouw het dan alleen als een wetenschappelijke ontdekking, niets meer.
 • Als u nadenkt over dit probleem, kunt uzorg ervoor dat alle kennis van een persoon voor 99% een geloof is in iets dat niet is bewezen en niet persoonlijk voor hen is gegrond. Wij geloven dat de structuur van een atoom hetzelfde is als dat je het op school hebt bestudeerd, of dat het licht van golfachtige aard is, en andere wetten van fysica en chemie. In deze vragen weet je het niet zeker, want je kunt het niet persoonlijk bewijzen, maar je gelooft degenen die hier ogenschijnlijk veel van weten - wetenschappers, leraren, enz.
 • Het hele leven van mensen bestaat, zoals kan worden gezien, uiteen zeker geloof in iets. Maar meestal willen mensen het alleen hebben over het geloof in God, en het motiveren door het feit dat de aanwezigheid van God onbewijsbaar is, en het geloof in wat niet bewezen is, is domheid. Als, aan de andere kant, te veel wordt geaccepteerd voor het geloof - de meeste aspecten van het leven, dan zal de beslissing over hoe je tot God kunt komen, onderhevig zijn aan scepsis.
 • Op het gebied van geloof is het de moeite waard om met jezelf en met je wereldbeeld en kennis te discussiëren. Het is de moeite waard om deze vraag helder te bekijken en op zoek te gaan naar de reden voor het gebrek aan vertrouwen in je geest.

Hoe geloof te krijgen in God

Het maakt niet uit of we het hebben over geloof in God, maar iedereenvoortdurend streven naar iets groter en beter in zijn leven. Velen geloven dat iemand die kan leven alsof zijn verwachtingen of dromen zijn vervuld en vervuld, zo iemand leeft door geloof. Als er een gevoel van iets onzichtbaars en onbegrijpelijks is, dan zal het geloof van zo'n persoon voor hem zijn overtuiging en vertrouwen in het leven worden. Wanneer doelen worden bereikt en dromen worden gerealiseerd, of met andere woorden, wanneer het onzichtbare verlangen tot op zekere hoogte zichtbaar wordt, dan zal het geloof in het leven als zodanig niet langer nodig zijn voor de mens. Dan zal er vertrouwen zijn in het beste en het beste. Maar er zijn redenen die geloof noodzakelijk maken:

 • Als je erover nadenkt, kom je tot de conclusie datelke persoon in iets gelooft noodzakelijkerwijs in dit leven. Zowel atheïsme als communisme zijn ook een soort van geloof waarop de lering is gebaseerd, volgens welke mensen leven, zoals in een echte religie.
 • De vooruitzichten van een persoon zullen worden gevormdop basis van zijn attitudes en ervaring, evenals de omgeving en alle systemen van waarden en percepties, ingebakken in een samenleving waarin een persoon leeft en waarin hij constant is.
 • Denk dus aan je leven, aan het onderwijssysteem en aan de vraag of ze hun positieve rol in je leven hebben gerechtvaardigd. Als - nee, denk dan aan iets dat groter en beter voor u persoonlijk is.
 • Religie is geen manier om als zodanig in God te geloven. Je kunt immers regelmatig naar de kerk gaan, maar tegelijkertijd niet volgens de veronderstellingen leven. Je moet leren begrijpen dat geloof je op een psychologische manier kan helpen, hoe je je kunt ondersteunen en je leven kunt verbeteren.
 • Nou, en, natuurlijk, probeer goede daden te doen. Dit ligt in het hart van geloof en religie, en elk, en in het hart van de menselijke relatie met anderen. Mensen die hulp nodig hebben, zijn er altijd en het is de moeite waard hen te helpen. Dit zal je in elk geval beter maken, en zal je toestaan ​​jezelf meer te respecteren.
 • Het belangrijkste is wat voor persoon je bent. Er wordt van uitgegaan dat alle beproevingen de mens ten goede zullen gaan en het zullen temperen. Het is wenselijk dat dit een persoon edeler maakt, omdat na het ervaren van hun lijden, is het gemakkelijker om anderen te begrijpen en hen te helpen. Dit is ook niet zozeer een postulaat van geloof en religie als goed in de ruimste zin van het woord.

Nu heb je een idee van hoe te gelovenin God en wat te kiezen voor jezelf. Je kunt niet naar kerken gaan en geen kruis dragen, het belangrijkste is om een ​​aardig en eerlijk persoon te blijven. Dit is waar religie om vraagt.

Comments 0